สถาบันการศึกษา

 
โรงเรียนในเครือภคินี เซนต์ปอล
กระทรวง/มหาวิทยาลัยต่างๆ


hit counter code

ข่าวประชาสัมพันธ์


โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ยินดีต้อนรับ Professor Fr.james Downey และ Sr.Marie Reine จาก Pontifical University of St.Thomas Aquinas.(Angelicum)


วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ภายใต้"โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ" ณ ค่ายเยาวชนเชียงดาว


2 มิถุนายน 2559 ขอบพระคุณสำหรับความรัก ความเมตตา ของมาเซอร์โรซาที่ทำเพื่อ เด็กๆ คณะครูและ บุคลากร บ้านเจ้าฟ้าฯ และมิตราทร ตลอดมา


เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2559 เป็นโอกาสอันดีที่ท่านมาแมร์ไอรีน ชำนาญธรรม อธิการเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย เดินทางมาเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจแก่คณะครู บุคลากร โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์และบ้านมิตราทร สำหรับการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษาใหม่ 2559


คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์และบ้านมิตราทร เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2559 ที่ผ่านมา ยินดีต้อนรับท่านมาเซอร์ฟรังซัวร์ และท่านอธิการแมรี่แคลร์ สำหรับมาเซอร์ฟรังซัวร์ถือว่าท่านเป็นผู้ริเริ่มดำเนินการจัดตั้งบ้านมิตราทรขึ้น และได้ต้อนรับท่านอธิการคนใหม่ เซอร์แมรี่แคลร์ สำราญ ทองอินทร์ พร้อมถือโอกาสดีในวันนี้ต้อนรับเซอร์อักเนสเซและเซอร์เดเนี่ยนอย่างเป็นทางการกิจกรรมของโรงเรียนกิจกรรมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์หอศิลปวัฒนธรรม อนุสาวรีย์สามกษัตริย์
และสวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ วันที่ 16-17 สิงหาคม 2559


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและกิจกรรมปลูกข้าวตามรอยพ่อ วันที่ 11 สิงหาคม 2559

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา กับวัดใจดงเทวีและวัดศรีทรายมูล วันที่ 15 กรกฎาคม 2559

กิจกรรมซ้อมหนีอัคคีภัย ร่วมกับหน่วยงานเทศบาลตำบลแม่นะ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 16 มิถุนายน 2559

พิธีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 วันที่ 9 มิถุนายน 2559

เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559 วันที่ 2 มิถุนายน 2559

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และมิสซาเปิดปีการศึกษา 2559 วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2559