สถาบันการศึกษา

 
โรงเรียนในเครือภคินี เซนต์ปอล
กระทรวง/มหาวิทยาลัยต่างๆ
hit counter code

ประชาสัมพันธ์


Merry Christmas & new year 2022 อ.ร สัมพันธ์ 

 

 
คณะเซอร์ ตัวแทนคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ พระบรมหาราชวัง พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท


ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ด้วยวิถีพอเพียง จากสถาบันลูกโลกสีเขียว
ประเภทกลุ่มเยาวชน โดยมีนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธานฯกรรมการตัดสินและมอบรางวัล
เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. กรุงเทพฯ


คณะเซอร์ คณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์และบ้านมิตราทร ร่วมกันจัดพิธีจุดเทียนถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ 70 ปี ในวันที่ 16พฤศจิกายน 2559 ณ สนามโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่กิจกรรมของโรงเรียนกิจกรรมพิธีมิสซาบูชาขอบคุณโอกาสปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2560


กิจกรรมมุทิตาจิต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นอุ่นไอดิน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560

กิจกรรมวิทย์-เกษตร สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560

กิจกรรมฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโล เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
ณ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์


กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง ค่ายลูกเสือสามัญ ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
เมื่อวันที่ 23 -27 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์


กิจกรรมสืบฮีตสานฮอยและกิจกรรมวันเด็ก วันที่ 13 มกราคม 2560 โดยมีการประกอบการอาหารและการแสดงของนักเรียนแต่ละชนเผ่าชาติพันธุ์

กิจกรรมวันครอบครัวและงานฉลากนำพาบุญ วันที่ 23-24 ธันวาคม 2559 โดยโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ร่วมกับวัดนักบุญไมเกิ้ล การิกอยส์ เชียงดาว เป็นเจ้าภาพจัดงานแห่งความรักและความสุขที่ส่งมอบให้กันในครั้งนี้ ทั้งนี้กิจกรรมฉลากนำพาบุญจัดขึ้นในช่วงตอนกลางวัน กิจกรรมร่วมพิธีมิสซา การแสดงของนักเรียนและชาวบ้านแต่ละชนเผ่าชาติพันธุ์

เนื่องในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 ช่วงเช้าจัดกิจกรรมปลูกข้าวตามรอยพ่อ(เกี่ยวข้าว) ณ แปลงนาสาธิต โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ และช่วงบ่ายบำเพ็ญประโยชน์บริเวณชุมชนรอบรั้วโรงเรียน

กิจกรรมต่อเนื่องจากปลูกข้าวตามรอยพ่อ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ สวนจอมคีรี โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์