ฝ่ายวิชาการ

 

ครูลักขณาวดี กันตรี
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

 ครูรุ้งนภา มีสม
ครูอนุชิด คำมาวัน
ครูสุชาดา โสดงาม
งานวัดผลและประเมินผล
งานวัดผลและประเมินผล
งานวัดผลและประเมินผล

 


ครูสธารนี สุทธโธทน ครูพรพักตร์ อินคง ครูภัสราภรณ์ ใจชุ่ม
งานการเรียนการสอน
งานพัฒนาเด็กพิเศษ
งานการเรียนการสอน

 


ครูธัญลักษณ์ สมฤทธิ์
ครูทัธราวลี สุทธโธทน
ครูณิชดาภา เปียงต๊ะ
วิชาการอนุบาล
วิชาการอนุบาล
วิชาการอนุบาล
ครูมัลลิกา แช่มชัย
วิชาการอนุบาล