กิจกรรมของโรงเรียน


กิจกรรมราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ (ต้นราชพฤกษ์)
เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559


กิจกรรมกรีฑา-กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

กิจกรรม English Camp วันที่ 16-17พฤศจิกายน 2559 จัดโดยทีมงาน Make A Wit
เพื่อเสริมสร้างความรู้และความสนุกสนานไปกับภาษาอังกฤษ ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์


กิจกรรมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์หอศิลปวัฒนธรรม อนุสาวรีย์สามกษัตริย์
และสวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ วันที่ 16-17 สิงหาคม 2559


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและกิจกรรมปลูกข้าวตามรอยพ่อ วันที่ 11 สิงหาคม 2559

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา กับวัดใจดงเทวีและวัดศรีทรายมูล วันที่ 15 กรกฎาคม 2559

กิจกรรมซ้อมหนีอัคคีภัย ร่วมกับหน่วยงานเทศบาลตำบลแม่นะ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 16 มิถุนายน 2559

พิธีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 วันที่ 9 มิถุนายน 2559

เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559 วันที่ 2 มิถุนายน 2559

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และมิสซาเปิดปีการศึกษา 2559 วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2559