ประชาสัมพันธ์


โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ยินดีต้อนรับ Professor Fr.james Downey และ Sr.Marie Reine จาก Pontifical University of St.Thomas Aquinas.(Angelicum)


วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ภายใต้"โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ" ณ ค่ายเยาวชนเชียงดาว


2 มิถุนายน 2559 ขอบพระคุณสำหรับความรัก ความเมตตา ของมาเซอร์โรซาที่ทำเพื่อ เด็กๆ คณะครูและ บุคลากร บ้านเจ้าฟ้าฯ และมิตราทร ตลอดมา


เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2559 เป็นโอกาสอันดีที่ท่านมาแมร์ไอรีน ชำนาญธรรม อธิการเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย เดินทางมาเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจแก่คณะครู บุคลากร โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์และบ้านมิตราทร สำหรับการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษาใหม่ 2559


คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์และบ้านมิตราทร เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2559 ที่ผ่านมา ยินดีต้อนรับท่านมาเซอร์ฟรังซัวร์ และท่านอธิการแมรี่แคลร์ สำหรับมาเซอร์ฟรังซัวร์ถือว่าท่านเป็นผู้ริเริ่มดำเนินการจัดตั้งบ้านมิตราทรขึ้น และได้ต้อนรับท่านอธิการคนใหม่ เซอร์แมรี่แคลร์ สำราญ ทองอินทร์ พร้อมถือโอกาสดีในวันนี้ต้อนรับเซอร์อักเนสเซและเซอร์เดเนี่ยนอย่างเป็นทางการ


คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์และบ้านมิตราทร ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจากคณะเซอร์


ขอขอบคุณความรัก ความเมตตาที่มีให้แก่นักเรียนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ สำหรับของขวัญปีใหม่ จากโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีทัศนศึกษาเรียนรู้นอกโรงเรียน พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558


ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายวชิระ อินทร์แก้ว กับการประกวดวาดการ์ตูน ptt comic contest ผลปรากฏว่าคว้าไป 2 รางวัล รางวัลแรก popular Votes และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ของประเทศ โดยมีผู้ฝึกสอน คือ ม.ปิยะพนธ์ วัฒนศัพท์


อร.สัมพันธ์ ฉบับที่ 42
คณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีวันปิยะมหาราชของอำเภอเชียงดาว ณ บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงดาว วันที่ 23 ตุลาคม 2558


วันที 19 - 20 ตุลาคม 2558 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ขอขอบพระคุณท่านมาแมร์ไอรีน ชำนาญธรรม
ท่านอธิการมอนิกา ประทุมเทา ที่มอบความรักความเมตตาในการมาพักผ่อน ณ พัทยา
และที่สำคัญขอขอบพระคุณ มาเซอร์โรซาของพวกเรา ที่นำทีมคณะครูและบุคลากรเจ้าฟ้าฯ ตลอดจนดูแลความเรียบร้อยตลอดการเดินทาง


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ได้รับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558
จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่
1 นางสาวนวิตรี แซ่ย้า 🌾 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงชั้นที่ 3
2 เด็กหญิงชนกนาฎ สุทธิวัฒนะ 🌾 ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2
3 เด็กหญิงรุจิรา มาคำ 🌾 ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1
4 เด็กชายน่านฟ้า วัฒนกีบุตร 🌾 ระดับปฐมวัย

สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558
ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ และขอแสดงความยินดีกับรายการการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับม.1-ม.3
ที่ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคต่อไป


ขอขอบคุณ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารฝ่ายท้องถิ่น ที่อนุเคราะห์
มอบข้าวสารให้กับโรงเรียนเจ้าอุบลรัตน์ของเรา จำนวน 40 กระสอบ
ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"22 ก.ย.2558


ขอขอบคุณคณะจากโตโยต้าริชและแอดมินกลุ่มวีออส ที่มาแบ่งปันน้ำใจให้กับนักเรียนโรงเรียน
เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ในวันที่ 13 กันยายน 2558

ร่วมเป็นกำลังใจการประกวดวงโยธวาทิต ประเภทการเดินขบวนพาเหรด ชิงแชมป์ภาคเหนือ
ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2558 ณ อนุสาวรย์สามกษัตริ์ และบริเวณข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่


ยินดีต้อนรับอธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย มาแมร์ไอรีน ชำนาญธรรม ที่มาเยี่ยมเยือนคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์