ประชาสัมพันธ์


4 พฤศจิกายน 2559 ยินดีต้อนรับ ท่านมาแมร์ไอรีน ชำนาญธรรม อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย ที่ท่านได้กรุณาเดินทางมาเยี่ยมเยือนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์-มิตราทร


23 ตุลาคม 2559 คณะครูและนักเรียน ร่วมวางพวงมาลาดอกไม้ เนื่องในวันปิยะมหาราช
ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงดาว


ยินดีกับนักเรียนที่คว้ารางวัลจากงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา2559 สังกัด สพม.34 ทุกรางวัล และเป็นกำลังใจต่อให้กับตัวแทนที่ได้ไปแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดลำปาง